Dobrodošli. Lahko se prijavite.Registracija

Vas kaj zanima? Pišite ali pokličite nas.

 info@vireo.si      041 950 408

Skupaj: 0,00 €

Pogoji poslovanja

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino www.vireo.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja KONSOLVO poslovne rešitve NEVENKA ADLEŠIČ S.P. ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

 

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:                                                                    

 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o pogodbi
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

 

3. UPORABA SPLETNE STRANI

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom in pogoji poslovanja spletnega portala. Pri tem se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala, ob ponavljanju kršitev pa mu lahko ponudnik po lastni presoji izbriše uporabniški račun in/ali trajno onemogoči dostop do portala.

Ponudnik lahko spremeni pogoje za dostop do spletne strani ali za uporabo spletne strani ali njenega dela ali določene funkcionalnosti, o čemer bo opozoril oz. obvestil vnaprej.

 

4. CENE

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih  (vsi posli bodo opravljeni v tej valuti)  in ne vključujejo DDV-ja, ker nismo davčni zavezanci ter veljajo za vse člane spletne trgovine. Cene za posamezne artikle veljajo ob oddaji naročila, v času pred in potem se lahko cene spreminjajo. Stroški dostave niso vključeni v ceno. Različni popusti so posebej navedeni. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

 

5. NAČINI PLAČILA

Plačilo se vrši z vnaprejšnjim nakazilom po predračunu na TRR Trgovca, ki ga posredujemo po E-mailu.   

Račun za pravne osebe

Pravne osebe morajo pri naročilu pod opombe navesti status pravne osebe, s podatki o sedežu podjetja in davčno številko.

 

6. POSTOPEK NAKUPA

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

 V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:                                            

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 1.);
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini,
 • pregled naročila, potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:                                                                                                 

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice
 • Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
 • spreminja izbrani način plačila ter pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec), le tega ne more več spreminjati (opozorilni stavek pred oddajo naročila). Od Trgovca v najkrajšem možnem času po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto in potrjeno. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

6.4. Naročilo potrjeno

Naročilo gre v nadaljnjo obdelavo.

Trgovec naročilo za tiskovine pregleda in v najkrajšem možnem času pošlje predračun.  Po plačanem predračunu vam v treh delovnih dneh v elektronski obliki (pdf) pošljemo osnutek vašega naročila, ki ga skrbno pregledate. Imate 24 ur časa, da nam sporočite morebitne napake (všteta je ena korektura). Če v tem času z vaše strani ni odziva, smatramo da se z naročilom strinjate in vam najkasneje v treh delovnih dneh pošljemo izdelke.

V primeru korekture, vam pošljemo popravljeno verzijo, ki jo skrbno pregledate in potrdite v 24 urah. V kolikor potrditve ne sprejmemo, smatramo da ste s korekturo zadovoljni in vam naročene izdelke pošljemo v roku treh delovnih dni.

V primeru naročila blaga, ki je na zalogi vam ga po nakazilu pošljemo v treh delovnih dneh. Enako velja tudi za tiskovine brez možnosti personalizacije.

6.5. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca).

 

7. STROŠKI DOSTAVE

Dostava se vrši preko Pošte Slovenije.

Cenik :

•  2,50 eur do vrednosti 70,00 eur

•  poštnina brezplačna nad vrednostjo 70,00 eur 

Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

 

8. POGODBA

V skladu z zakonom o Varstvu potrošnikov, potrošnik nima pravice do odstopa pogodbe, ker so predmet pogodbe izdelki ki so bili izdelani po natančnih navodilih uporabnika ter zaradi svoje narave niso primerni za vračilo(velja za tiskovine).

Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo (glej točko 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

 

Splošne pogoje poslovanja je podjetje sprejelo dne 25. 9. 2017

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

 

9. IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI UPORABNIKOV

Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Trgovec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trgovca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Trgovec bo podatke uporabnikov uporabil samo za pošiljanje promocijske e-pošte. Trgovec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi Pošta Slovenije, bo Trgovec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo Trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

 

10. PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: +386 41 950 408. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@vireoart.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.